Wiejska 9

Adwokaci i Radcowie Prawni

dr Sławomir Chomoncik

Radca prawnym z wieloletnim stażem. Ukończył aplikację radcowską. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Obronił doktorat w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto, jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów (WE UMCS) oraz aspektów prawnych i ekonomicznych nadzoru właścicielskiego (WSB-NLU w Nowym Sączu).

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie administracyjnym oraz prawie urzędniczym. Jest ekspertem z zakresu stosunków zatrudnienia w służbach mundurowych oraz prawa wojskowego.

Oprócz wykonywania profesjonalnego zawodu prawniczego jest również wieloletnim wykładowcą w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, gdzie między innymi pełnił funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych i organizacyjnych Instytutu Prawa. Dr Sławomir Chomoncik jest autorem jedynego w Polsce komentarza do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Jest także autorem komentarza do Ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.Posiada certyfikat bezpieczeństwa NATO i UE z klauzulą „poufne” (NATO confidential).

Popracujmy razem