Wiejska 9

Adwokaci i Radcowie Prawni

prof. nadzw. dr hab.

Piotr Milik 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych (2004 r.), doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie (2018 r.).

Mecenas Piotr Milik jest czynnie wykonującym zawód adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, świadczy pomoc prawną w zakresie prawa i procesu karnego i cywilnego, w tym prawa spadkowego i rodzinnego. W ramach Kancelarii „Wiejska 9, Adwokaci i Radcowie Prawni” współpracuje przy obsłudze spółek prawa handlowego i podmiotów administracji publicznej.

W swojej karierze akademickiej mec. Piotr Milik był wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2011 r. do 2016 r. był adiunktem w Akademii Obrony Narodowej. Obecnie pracuje na stanowisku profesora Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jest ekspertem Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa ASzWoj. Posiada certyfikat bezpieczeństwa NATO i UE z klauzulą „zastrzeżone” (NATO restricted, EU restricted).

Mecenas Piotr Milik jest autorem szeregu monografii (Specjalny Trybunał ONZ dla Sierra Leone – organizacja i funkcjonowanie, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2011; Komplementarność jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego i trybunałów hybrydowych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012 oraz Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa – międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018), ponadto jest autorem i współautorem licznych rozdziałów w monografiach wieloautorskich, a także autorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych.

Jako czynny adwokat i naukowiec, od wielu lat współpracuje w charakterze eksperta z przedsiębiorcami sektora obrotu specjalnego sporządzając opinie prawne oraz ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa dla podmiotów zajmujących się produkcją i handlem bronią i technologiami policyjnymi i militarnymi.

Prowadzi zajęcia na kursach doskonalących dla oficerów Sił Zbrojnych RP i szkoleniach obronnych organizowanych dla kadr administracji publicznej (rządowej i samorządowej) zgodnie z postanowieniami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z 21 listopada 1967 r.

Współpracował także w charakterze biegłego sądowego z Wojskową Prokuraturą Garnizonową w Warszawie opiniując zdarzenia z udziałem polskich żołnierzy pełniących służbę na misjach poza granicami kraju z perspektywy międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Wywiady i Publikacje

Piotr Milik

utworzone przez | mar 31, 2021

(monografie, współautorstwo monografii, autorstwo i współautorstwo rozdziałów w pracach zbiorowych, artykuły w czasopismach recenzowanych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w języku polskim i angielskim):

wywiad: Dziennik Gazeta Prawna 18.04.2022 r. „Putin, ścigany, dopóki będzie żył”, z Piotrem Milikiem rozmawia Piotr Szymaniak; https://www.gazetaprawna.pl/magazyn-na-weekend/artykuly/8402113,putin-oskarzony-haga-zbrodnie-wojenne.html

 

wywiad: Historia Realna – kanał YOUTUBE – z adwokatem dr. hab. Piotrem Milikiem prof. ASzWoj rozmawia Piotr Zychowicz – 8.03.2023 r. https://www.youtube.com/watch?v=96YwaiAR6Xk

wywiad: Dziennik FAKT – wywiad z dr. hab. Piotrem Milikiem prof. ASzWoj pt. „Putin ścigany przez trybunał w Hadze. Ekspert tłumaczy, co to oznacza dla rosyjskiego dyktatora”, rozmawiał red. Kamil Jaworski, 17 marca 2023, https://www.fakt.pl/polityka/putin-scigany-przez-trybunal-w-hadze-prof-piotr-milik-tlumaczy-co-to-znaczy/27kh7q2

wywiad: Dziennik FAKT – wywiad z dr. hab. Piotrem Milikiem prof. ASzWoj pt. „Co stałoby się z Putinem, gdyby pojawił się na pogrzebie Berlusconiego? Ekspert wyjaśnia to w „Fakcie”, rozmawiał red. Kamil Jaworski, 13 czerwca 2023 ; https://www.fakt.pl/polityka/pogrzeb-silvio-berlusconiego-co-staloby-sie-z-wladimirem-putinem-gdyby-tam-przybyl/rdmrgq5

 

 

wywiad: Dziennik FAKT – wywiad z dr. hab. Piotrem Milikiem prof. ASzWoj pt. „Morawiecki zapowiedział sprowadzenie do Polski podejrzanego w sprawie śmierci Anastazji. Ekspert komentuje to krótko”, rozmawiał red. Kamil Jaworski, 19 czerwca 2023 ; https://www.fakt.pl/polityka/smierc-anastazji-w-grecji-prawnik-komentuje-slowa-mateusza-morawieckiego/b75pv1n

 

 

wywiad: Radio 357, 10.04.2022 r. – audycja z cyklu „Na dachu świata”, Ukraina szykuje się do wielkiej bitwy na wschodzie. Na północ od Kijowa odkrywane są kolejne popełnione przez Rosjan zbrodnie wojenne. Czy możliwe jest ściganie odpowiedzialnych za nie osób, w tym również Władimira Putina? Gośćmi niedzielnej publicystyki będą: Paweł Reszka (Newsweek Polska), Piotr Andrusieczko (Outriders) i prof. Piotr Milik (prawnik, Akademia Sztuki Wojennej). https://radio357.pl/twoje357/audycje/na-dachu-swiata/

 

wywiad: Radio Warszawa 106,2 FM „Zakazane rodzaje uzbrojenia”, z Piotrem Milikiem rozmawia Anna Kruszyńska, audycja z dnia 23.09.2022 r. g. 16:40. https://radiowarszawa.com.pl/rozmowy-z-temida/

wywiad: Z cyklu „Rozmowy z ORIONA” – w Akademii Sztuki Wojennej z profesorem Piotrem Milikiem i profesor Marzeną Toumi rozmawiają Anna Kiełb i Alan Grinde – temat rozmowy: „Prawo humanitarne a sztuka prowadzenia wojny” – https://orion.fm/rozmowy-z-oriona-3-prawo-humanitarne-a-sztuka-prowadzenia-wojny/

monografia pt.:

„Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa”,

(red.) J. Pawłowski, B. Zdrodowski, M. Kuliczkowski, Toruń 2020, współautorstwo haseł z zakresu: „administracja”.

monografia pt.:

„Operacje w cyberprzestrzeni”, R. Szpyra, K. Chałubińska-Jentkiewicz, P. Milik, autorstwo części monografii zatytułowanej – „LAWFARE – działania w cyberprzestrzeni”, Akademia Sztuki Wojennej 2023

monografia pt.:

„Modele rozwiązań prawnych w systemie cyberbezpieczeństwa RP. Rekomendacje”, K. Chałubińska-Jentkiewicz, A. Brzostek (red.), Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2021, autorstwo rozdziału pt. „Uwarunkowania globalne cyberbezpieczeństwa”.

monografia pt.:

„Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1”,

M. Marszałek, D. Majchrzak, M. Gębska, M. Borys (red.), Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2020; autorstwo dwóch rozdziałów:

  1. „Legalność użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego”
  2. „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych”

monografia pt.:

„Prawne aspekty ochrony grobów wojennych”,

J. Mikołajczyk (red.), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020. Współautorstwo rozdziału pt. „Prawne aspekty realizacji przez Siły Zbrojne RP pochówków poległych i zmarłych w trakcie konfliktu zbrojnego” (publikacja w przygotowaniu edytorskim),

monografia pt.:

„Ustawa o Służbie Ochrony Państwa – Komentarz.”,

M. Karpiuk (red.), rozdział pt. „Korpusy i stopnie”, Wydawnictwo WPiA UWM, Olsztyn 2019,

monografia pt.:

„System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP”,

W. Kitler, K. Chałubińska – Jentkiewicz, K. Badźmirowska – Masłowska (red.), rozdział pt. „Międzynarodowe regulacje prawne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa”, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2018,

monografia pt.:

„Reforma ochrony danych osobowych – cel, narzędzia, skutki”,

J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, A. Brzostek (red.), rozdział pt. „Ochrona tajemnicy przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze obrotu specjalnego”, Wydawnictwo Silva Rerum, Warszawa 2018,

monografia pt.:

Reform of personal data protection – purpose, tools, effects”,

J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, A. Brzostek (red.), rozdział pt. „Protection of the confidentiality of an entrepreneur conducting a business activity in the special trade sector”, Wydawnictwo Silva Rerum, Warszawa 2018,

monografia pt.:

„Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa – międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych”,

Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018,

monografia (autorstwo rozdziału) pt.:

„Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno – administracyjne”,

W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska (red.), rozdział pt.: „Prawnomiędzynarodowe regulacje w dziedzinie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2017,

monografia (autorstwo trzech rozdziałów) pt.:

„Prawo wojskowe”,

W. Kitler, M. Stepnowska, D. Nowak (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, rozdziały pt.:

  1. „Podstawy międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych”,
  2. „Legalne użycie Sił Zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego publicznego”,
  3. „Międzynarodowe prawo karne”,

monografia (autorstwo rozdziału) pt.:

„Bezpieczeństwo państwa. Zarys problematyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”,

J. Gryz (red.), rozdział pt. „Pojęcie prawa”, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016,

monografia (redakcja naukowa) pt.:

„Państwa nieuznawane i upadłe w prawie i bezpieczeństwie międzynarodowym – wyzwanie czy zagrożenie”,

P. Milik, M. Kołodziejczak (red.), Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2015,

monografia (współautorstwo rozdziału) pt.:

„Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym”,

J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), rozdział pt.: „Zestrzelenie cywilnego statku powietrznego – aspekty prawne i operacyjne”, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015,

monografia (autorstwo rozdziału) pt.:

„Polskie Siły Zbrojne w Afganistanie. Wnioski i doświadczenia.”,

A. Polak, W. Więcek (red.), rozdział pt.: „Legalność decyzji o użyciu sił zbrojnych w Afganistanie z punktu widzenia prawa międzynarodowego”, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015,

monografia (autorstwo rozdziału) pt.:

Spoločnosť proti terorizmu”,

J. Ivor (red.), rozdział pt.: „The Legality of Shooting DownHijacked Civil Airplane with the Passengers on Board”, Vydavatelstvi a nakladatelstvi AlešČeněk s.r.o., Plzeň 2014,

monografia (współautorstwo rozdziału) pt.:

„Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa.”,

W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013,

monografia pt.:

„Komplementarność jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego i trybunałów hybrydowych”

Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012,

monografia pt.:

„Specjalny Trybunał ONZ dla Sierra Leone – organizacja i funkcjonowanie”,

Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2011,

monografia (współautorstwo rozdziału) pt.:

„Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Geneza, struktury, działania”,

R. Potorski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011,

Artykuły

Cyberattacks and the bank’s liability for unauthorized payment transactions in the online banking system – theory and practice„, Cybersecurity and Law, vol. 9, nr 1/2023. Współautor – G. Pilarski

„Publiczna działalność żołnierzy zawodowych w świetle Konstytucji RP i ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych”, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego t. XVI, 18 (2) 2021

„Ochrona samolotów cywilnych w warunkach konfliktu zbrojnego”,

Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 1/2020.

International legal regulations in the area of cybersecurity”, Cybersecurity and Law, No 1 (1), 2019,

.

„Zasady transferów broni i technologii militarnych w świetle współczesnego prawa międzynarodowego”, Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 1/2017

Rules for the Transfer of Weapons and Military Technology in the Light of Contemporary International Law, Security and Defence Quarterly No 13, volume 4/2016.

„Dopuszczalne przypadki użycia sił zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego”, Portal Spraw Zagranicznych, www.psz.pl, publikacja internetowa z 4 stycznia 2014 r.

.

„Legalność zestrzelenia porwanego, cywilnego samolotu z pasażerami na pokładzie”, Państwo i Prawo nr 5/2015

„Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej po Traktacie lizbońskim”, Portal Spraw Zagranicznych, www.psz.pl, publikacja internetowa z 9 listopada 2013 r.

„Uspołecznienie stosunków międzynarodowych”, Portal Spraw Zagranicznych, www.psz.pl, publikacja internetowa z 4 września 2011 r.

.

„Zakres jurysdykcji Specjalnego Trybunału ONZ dla Sierra Leone”, Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego, nr 1/2012,

Rules for the Transfer of Weapons and Military Technology in the Light of Contemporary International Law, Security and Defence Quarterly No 13, volume 4/2016.

„Geneza Nadzwyczajnych Izb w sądach Kambodży”, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, nr 4/2011,

.

„Proces Pol Pota i Ieng Sary przed Rewolucnym Trybunałem Ludowym”, Portal Spraw Zagranicznych, www.psz.pl, publikacja internetowa z 2 września 2011

„Erozja suwerenności państwa”, Portal Spraw Zagranicznych, www.psz.pl, publikacja internetowa z 2 września 2011

„The Launch of the Jurisdiction of the International Criminal Court Initiated by the UN Security Council”, Polish Yearbook of International Law No 2006-2007,

.

„Geneza Specjalnego Trybunału ONZ dla Sierra Leone”, Prokuratura i Prawo, kwiecień 2011

„Geneza Specjalnych Składów Sędziów do spraw Poważnych Zbrodni w Timorze Leste”, Wiedza Obronna, Kwartalnik Towarzystwa Wiedzy Obronnej nr 3/2011,

„Uruchomienie jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego na wniosek Rady Bezpieczeństwa ONZ”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie nr 2/2006,

.

„Unia Europejska w walce z cyberprzestępczością”, Wiedza Obronna, Kwartalnik Towarzystwa Wiedzy Obronnej nr 1/2008

„ONZ osądza sprawców zamachu”, Wiedza Obronna, Kwartalnik Towarzystwa Wiedzy nr 4/2008

„Międzynarodowa osobowość prawna i zdolność prawna Międzynarodowego Trybunału Karnego”, Państwo i Prawo nr 9/2003

.

„Wszczęcie postępowania przygotowawczego przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego”, Rozprawy Humanistyczne, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku tom IV/2005,

„Prowadzenie postępowania przygotowawczego przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego na terytorium państwa”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie nr 3/2005,

„Międzynarodowy Trybunał Karny a problematyka bezpieczeństwa światowego”,

Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 3/2003,

.

„Próby stabilizacji pokoju na świecie za pomocą międzynarodowego sądownictwa karnego cz. I”,

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej nr 3/2003,

„Próby stabilizacji pokoju na świecie za pomocą międzynarodowego sądownictwa karnego cz. II”,

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej nr 4/2003,

„Międzynarodowe sądownictwo karne – rys historyczny”,

Przegląd Informacyjno Dokumentacyjny MON nr 3(280)/2003,

„Prawo narodów do samostanowienia – wojna narodowowyzwoleńcza”,

Informacje Adresowane MON nr 1/2000

„Internetowa baza danych Bell & Howell Information and Learning”,

Przegląd Informacyjno Dokumentacyjny MON nr 2(264)/2000.

Tłumaczenia

m.in.: „Wzrost znaczenia wywiadu we współczesnych operacjach pokojowych”, „Niemiecki przemysł obronny – możliwości i perspektywy”, „NATO i Rosja: kooperacja na polu uzbrojenia”, Przegląd Informacyjno Dokumentacyjny MON nr 3(253)/1998.

Popracujmy razem