Wiejska 9

Adwokaci i Radcowie Prawni

Bartosz Jakubowski

Adwokat z wieloletnim stażem pracy, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w procesie karnym i cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w sądowym dochodzeniu należności, reprezentując zarówno podmioty krajowe jak i zagraniczne. Doradza i reprezentuje również osoby i przedsiębiorstwa poszkodowane przestępstwem. Prowadził liczne szkolenia z zakresu prawa i postępowania cywilnego i karego dla podmiotów krajowych i zagranicznych. Był również pracownikiem naukowo – dydaktycznym Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Lekarskim, Krajową Izba Odwoławczą oraz organami administracji publicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując w latach 2009 – 2015 z kancelarią prawną wchodzącą w skład grupy Euler -Hermes, a wcześniej z kancelarią Streifler & Kollegen w Berlinie. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

Popracujmy razem