Wiejska 9

Adwokaci i Radcowie Prawni

dr Martin Bożek

Martin Bożek to radca prawny łączący praktykę z pracą naukowo-dydaktyczną. Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Autor kilkudziesięciu monografii i artykułów z zakresu problematyki konstytucyjnej, prawa administracyjnego i prawa policyjnego. Wykładowca uniwersytecki. Pracował na Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Aktualnie jest adiunktem w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Martin Bożek, wykonując zawód radcy prawnego, świadczy pomoc prawną w sprawach gospodarczych i cywilnych oraz administracyjnych. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Występuje również jako obrońca lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych. Jego specjalizacją są sprawy karne gospodarcze takie, jak: karuzele podatkowe, oszustwa, w tym przy sprzedaży obligacji, działanie na szkodę majątkową oraz inne z zakresu zorganizowanej przestępczości gospodarczej, korupcyjnej i narkotykowej.

Popracujmy razem